Compendium van de directe verkoop

Er bestaat een specifieke regelgeving voor de directe verkoop in België: die slaat op de verkoopprocédés, op de soorten producten die verkocht mogen worden, en bevat regels betreffende het statuut van de verkopers.

De BVDV heeft een compendium opgesteld met alle voorschriften die vanuit commercieel, sociaal en fiscaal oogpunt van toepassing zijn op de sector in België. Dit compendium bevat ook modellen van bestelbonnen, uitnodiging en overeenkomsten.

Het compendium is verkrijgbaar op gewoon verzoek per e-mail (michele.lemaitre@comeos.be):

  • Voor de BVDV-leden: het compendium is gratis.
     
  • Voor niet-leden: het compendium (enkel in pdf-versie) zal je toegestuurd worden na ontvangst van een bedrag van 1.000 euro op de rekening van de BVDV (IBAN: BE24 7320 1498 5238 - SWIFT/BIC: CREGBEBB-. Dit bedrag kan uiteraard van jouw eerste bijdrage afgetrokken worden in geval van toetreding tot de BVDV.

Hierbij een overzicht van de inhoudstafel.

INHOUDSTAFEL

Inleiding

Titel I: Definities en verkoopmethodes

Titel II: Voornaamste wetteksten en reglementen
     Hoofdstuk 1: Marktpraktijken en consumentenbescherming
          I. Beoogde overeenkomsten en uitzonderingen
          II. Bij wet opgelegde verkoopvoorwaarden
          III. Prijsaanduiding
          IV. Verbod tot opzetten, beheren of promoten van een piramidesysteem
     Hoofdstuk 2: Ambulante activiteiten en deur-aan-deur-verkopen
          I. Toepassingsgebied van de wet
          II. Activiteiten uitgezonderd van het toepassingsgebied van de wet
          III. Producten en diensten die van ambulante handel uitgesloten zijn
          IV. Strenge reglementering van de ambulante activiteit
     Hoofdstuk 3: Consumentenkrediet in de directe verkoop
     Hoofdstuk 4: De deontologische code van de BVDV

Titel III: De categorieën van directe verkopers
     Hoofdstuk 1: De verkoper (lasthebber)
     Hoofdstuk 2: De koper-wederverkoper
     Hoofdstuk 3: De handelsagent
     Hoofdstuk 4: Is de directe verkoper een franchisenemer?

Titel IV: Statuut van de activiteiten van de directe verkoper
     Hoofdstuk 1: Zelfstandige activiteit
          I. Occasionele activiteit in de directe verkoop
          II. Zelfstandige activiteit in de directe verkoop als bijberoep
          III. Zelfstandige activiteit in de directe verkoop als hoofdberoep
     Hoofdstuk 2: Loontrekkende activiteit
          I. Hoofdactiviteit
          II. Nevenactiviteit

Bijlagen
1. Deontologische code van de BVDV
2. Charter van de 7 fundamentele garanties
3. Model van bestelbon
4. Bijlagen 1 en 2 van het Boek VI van het Wetboek van economisch recht
5. Modellen van overeenkomsten
6. Model van uitnodiging
7. Algemene beslissing nr. E.T. 102.595 dd. 19.06.2002 in verband met directe verkoop

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy