Bijdrage BVDV

BIJDRAGEN 2019

Forfaitaire bijdrage voor het eerste jaar:

  • Leden ‘op proef’ : 1.000€ (min. bijdrage Comeos inclusief van 394,44 € + btw )
  • Definitieve leden : jaarlijkse bijdrage (zie hieronder) + bijdrage Comeos (minimum = 394,44 € + btw)

Jaarlijkse bijdrage (barema 2019):

 

Omzet inclusief btw € Bijdrage € (buiten Comeos)
 < 500.000  1,000 € 
 500.001 - 1.000.000  1,500 € 
 1.000.001 - 2.500.000  3,000 € 
 2.500.001 - 5.000.000  5,000 € 
 5.000.001 - 10.000.000  7,500 € 
 10.000.001 - 20.000.000  10,000 €
 20.000.001 - 30.000.000  12,500 € 
> 30.000.000  15,000 € 
 

 

Documentatie:

  • Compendium : 1.000€

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy