Bijdrage BVDV

BIJDRAGEN 2018

Forfaitaire bijdrage voor het eerste jaar:

  • Leden ‘op proef’ : 1.000€ (min. bijdrage Comeos inclusief van 388,24€ + btw )
  • Definitieve leden : jaarlijkse bijdrage (zie hieronder) + bijdrage Comeos (minimum = 388,24€ + btw)

Jaarlijkse bijdrage (barema 2018):

Omzet inclusief btw € Bijdrage € (buiten Comeos)
< 60.000 200
60.000 - 250.000 600
250.000 - 620.000 800
620.000 - 1.850.000 2.000
1.850.000 - 2.500.000 3.300
2.500.000 - 6.200.000 4.200
6.200.000 - 12.400.000 6.000
12.400.000 - 18.600.000 8.000
18.600.000 - 25.000.000 10.000
25.000.000 - 32.500.000 12.500
> 32.500.000 15.000

Documentatie:

  • Compendium : 1.000€

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy