Deontologie

Omdat de BVDV wil dat de betrekkingen tussen fabrikanten, verkopers en kopers voortdurend gebaseerd zijn op vertrouwen en integriteit heeft zij een Deontologische code opgesteld die tevens samengevat is in een Charter met zeven fundamentele waarborgen voor de consumenten.

Tot slot bestrijdt de BVDV tevens onwettige handelspraktijken zoals afgedwongen aankoop, piramideverkoop, sneeuwbalprocédé,...

De bij de BVDV aangesloten Ondernemingen zijn eveneens aangesloten bij de Ombudsman voor de Handel.

In geval van geschil met een Onderneming of met een van haar directe verkopers kan de consument klacht indienen bij de Ombudsman voor de Handel (www.ombudsmanvoordehandel.be), die de klacht zal behandelen in overeenstemming met zijn procedurereglement.

Document(en) :

Deontologische Code

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy