Wat is directe verkoop?

De directe verkoop houdt in dat goederen en diensten rechtstreeks aan de consumenten verkocht worden, door contact op te nemen met de consumenten thuis of met andere mensen thuis, op hun werk of op eender welke plaats, behalve op een permanente commerciële vestiging.

De directe verkoop wordt gekenmerkt door een voorstelling of een demonstratie van producten en diensten aangeboden door de verkopers, die doorgaans directe verkopers genoemd worden. Alle goederen worden rechtstreeks bij de klant thuis geleverd, wat erg belangrijk is voor consumenten die op het platteland wonen. Zij kunnen dus over goederen en diensten beschikken die niet toegankelijk zijn in de handel van de streek.

Er zijn talrijke manieren om een directe verkoopsonderneming te organiseren. Ze kan te werk gaan door persoonlijk contact (in het algemeen stelt een verkoper een demonstratie voor aan een klant na een voorafgaande afspraak) of op basis van verkopen in samenkomst (verkopen waarbij een directe verkoper producten voorstelt en demonstreert aan een groep potentiële klanten, meestal thuis bij een gastheer of gastvrouw die andere mensen uitnodigt).

De directe verkoop is een vorm van verkoop die niet in permanente commerciële vestigingen plaatsvindt.

Wat is Multilevel Marketing?

Multilevel Marketing is een marketing van consumptiegoederen of diensten via zelfstandige verkopers die in de directe verkoop werken. De verkopers krijgen een financiële bijdrage op hun eigen verkopen en op de verkopen van andere mensen die zij zelf of die anderen in het systeem gebracht hebben.

Het succes van een MLM-bedrijf op lange termijn hangt van drie essentiële elementen af:

  • de waarde van het product is afhankelijk van zijn kwaliteit, zijn prijs en de naverkoopdienst;
  • het bedrijf moet een efficiënte service verlenen aan zijn handelaars en aan de klanten, ze moeten het bedrijf kunnen vertrouwen;
  • het marketingplan moet zo geregeld zijn dat de verkoop van de producten genoeg opbrengt om nieuwe verkopers te interesseren en om ze daarna te houden.

Bedrijven die aan MLM doen moeten een onberispelijk ethisch gedrag hebben om de belangen van de verbruikers (bv.: door garantie van bedenktijd) en van de medewerkers te beschermen. 

De “sponsor”verkoper zal de nieuwe verkoper een verkoopkit verschaffen en, als de nieuwe verkoper niets verkoopt, zal de “sponsor” ook niets aan hem verdienen. Het inkomen is afhankelijk van het aantal verkochte producten aan de eindverbruikers en dus niet van het aanbrengen van nieuwe verkopers.
Er is geen vereiste om een minimum aantal producten te kopen en het bedrijf verbindt zich ertoe om de overblijvende producten terug te kopen als één van de medewerkers zich wenst terug te trekken.

MLM heeft talrijke voordelen, dankzij dit systeem kan men zowel deeltijds als voltijds werken, werkzoekenden krijgen hier een kans om een job te vinden, grote reclamecampagnes zijn niet nodig, enz.

BVDV vzw • Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 • 1160 Brussel • T 02 788 05 00 • Onderneminsgnummer 409.742.549 • info@bvdv.be Privacy Policy