Rol van de Vereniging

Inzicht in de wettelijke context

Vóór de start van een activiteit in de directe verkoop in België, is het belangrijk om vertrouwd te raken met de wettelijke omgeving waarin men zal werken. De directe verkoop valt onder een Europese én een nationale reglementering. Maar daarnaast zijn er ook andere aspecten, die niet alleen de directe verkoop betreffen, die alle aandacht verdienen.

 • Hoe werkt de directe verkoop in België?
 • Kent u de wettelijke context?
 • Weet u welke formaliteiten u moet vervullen om een commerciële activiteit te kunnen starten?
 • Is uw product erkend?
 • Welke zijn uw rechten en plichten tegenover uw verkopers?
 • Wat is het voordeligste statuut voor uw verkopers
  • vanuit juridisch standpunt?
  • vanuit fiscaal standpunt?
  • vanuit sociaal standpunt?
 • Welke zijn uw rechten en plichten tegenover uw klanten?
 • Welke verkoopmethode kiezen?
 • Bij wie kunt u terecht in geval van problemen?
 • Wie vertegenwoordigt u bij de plaatselijke, gewestelijke, nationale en internationale instanties?
 • Wie verdedigt de belangen van de sector van de directe verkoop?

Waarvoor staat de Beroepsvereniging van de directe verkoop (BVDV)?

De BVDV groepeert de belangrijkste ondernemingen uit de directe verkoop in België. Samen halen zij jaarlijks een omzet van ruim 155 miljoen euro en geven zij werk aan zowat 16.600 mensen.

De Vereniging werd opgericht in 1970. De bedoeling was om de jonge directe verkoopondernemingen te steunen, om op te komen voor de belangen van de leden en om hen te informeren (zie de statuten van de BVDV, huishoudelijke reglement).

De BVDV vertegenwoordigt haar leden binnen de verschillende internationale verenigingen van de directe verkoop, waaronder de Europese Federatie van directe verkoop (Direct Selling Europe – DSE) en de Wereldfederatie (WFDSA).

                

Sinds 1 januari 1997 is de BVDV aangesloten bij de Belgische Federatie van de handel en diensten (Comeos). Dat geeft de BVDV-leden recht op een brede waaier van diensten (sociaal, economisch, fiscaal, juridisch, milieu- en technisch advies). Bovendien kunnen haar leden een beroep doen op een permanent secretariaat. BVDV-leden zijn automatisch een volwaardig Comeos-lid en kunnen deelnemen aan alle commissies en werkgroepen van deze Federatie.

Wat de BVDV kan doen voor uw onderneming

Bij onze Codebeheerder en onze gedelegeerd secretaris kunt u bovendien terecht met al uw vragen over de directe verkoop. Zij informeren de leden systematisch over wijzigingen van de wetgeving, verdedigen hun belangen. Bij klachten van consumenten kunnen zij helpen om een minnelijke schikking te treffen.

De BVDV doet regelmatig inspanningen voor een goed imago van de directe verkoop bij het publiek. Hiertoe organiseert zij persconferenties en infosessiedagen om informatie te geven over de directe verkoop en de voordelen van deze formule. De Vereniging werkt ook aan betere contacten met de consumentenverenigingen; zij organiseert lobbyacties om de Belgische wetgever te kunnen beïnvloeden bij besprekingen van wetsontwerpen die van belang zijn voor de directe verkoop. Hiertoe onderhoudt de BVDV zeer goede relaties met de verschillende Europese, federale en gewestelijke administraties.

Hoe lid worden van de BVDV?

Als uw onderneming BVDV-lid wil worden of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de gedelegeerd secretaris. U kunt contact opnemen:

 • schriftelijk op het volgende adres: BVDV c/o Comeos, E. Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel
 • telefonisch op het nr. 02 788 05 24
 • fax op het nr. 02 788 05 57 of
 • e-mail : bvdv@comeos.be.

De toetredingsprocedure verloopt als volgt: 

 • wanneer u contact opneemt, bezorgt de gedelegeerd secretaris u een vragenlijst aan de hand van dewelke u uw activiteiten kan beschrijven;
 • onze Codebeheerder onderzoekt uw dossier om uit te maken of uw onderneming het wettelijk kader en de deontologische code respecteert;
 • als dat het geval is, maakt de secretaris met u een afspraak zodat u uw onderneming kunt voorstellen aan de Raad van bestuur van de BVDV;
 • op basis van het advies van de Codebeheerder, beslist de Raad van bestuur of u kandidaat-lid kunt worden;
 • de Algemene vergadering bevestigt deze beslissing;
 • u wordt lid van Comeos;
 • na een jaar wordt u definitief lid van de Vereniging.

Voor het eerste jaar betalen de leden een vaste bijdrage van 1.000 euro. De volgende jaren wordt die berekend naargelang het belang van uw ondernemingsactiviteit (schalen tussen 200 en 15.000 euro).

Document(en) :

Statuten van BVDV

Huishoudelijke reglement

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy