Privacy Policy

Privacyverklaring

Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Dat zijn bestanden op waarin wordt bijgehouden welke bezoeker, op welk tijdstip welke pagina's heeft bezocht. Op basis van die logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard van het bezoek aan de BVDV-website. : hoeveel bezoekers heeft de site per maand, welke pagina's worden het meest bezocht en door wie, en met welke browser. 

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commerciëel doel dan ook en wordt niet doorgegeven aan derden. Op de site zijn soms formulieren terug te vinden waar bezoekers informatie moeten geven zoals hun naam, e-mailadres en/of andere gegevens. Die gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker optimaal af te handelen en met hem of haar in contact te kunnen komen. Persoonlijke gegevens zoals naam, worden gebruikt voor het beheer van de site (statistieken) en worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt.

Op de BVDV -site wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen enkel om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden zodat u niet telkens uw taalkeuze moet aanduiden bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Hou er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.
 

Auteursrecht

De informatie, documenten en publicaties op deze site mogen enkel voor niet-commerciële doeleinden en mits duidelijke bronvermelding (via de verwijzing naar de url van deze website www.bvdv.be verveelvuldigd en openbaar gemaakt worden.


Aansprakelijkheid

BVDV heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. De Federatie geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de erin opgenomen informatie. Zij kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg zou zijn door fouten of weglatingen.

Voor de informatie op deze site geldt dus een niet-aansprakelijkheidsbeding.
Deze BVDV -site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. BVDV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.


Klacht formulier

Om de ontvangen klachten te kunnen regelen, hebben we een databank opgericht waarin uw persoonsgegevens worden opgenomen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door de BVDV en worden niet aan derden meegedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoeningsverzoek te behandelen. U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in te zien en te wijzigen.

Alle persoonsgegevens worden in de databank bewaard zolang follow-up noodzakelijk is en gedurende maximaal één jaar nadat het verzoek is afgesloten. Voor statistische doeleinden kunnen wel anonieme gegevens over de behandelde dossiers worden bewaard.

Als u wilt dat uw gegevens uit onze databank worden verwijderd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail (info@comeos.be) of per brief. Als het dossier m.b.t. uw verzoeningsverzoek op de datum van uw verzoek nog niet is afgesloten, zal het zonder gevolg worden geklasseerd, tenzij u ons vraagt om ook de verzoeningsprocedure af te sluiten.

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy